Primarni pravni izvori

FAQs - Primarni pravni izvori

USTAV

 1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14)


ZAKONI

 1. Zakon o ljekarništvu (,,Narodne novine“ br. 121/03, 35/08 i 117/08)
 2. Zakon o lijekovima (,,Narodne novine“ br. 76/13, 90/14)
 3. Zakon o kemikalijama („Narodne novine“ br. 18/13)
 4. Zakon o medicinskim proizvodima (,,Narodne novine“ br. 76/13)
 5. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (,,Narodne novine“ br. 150/28, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, i 154/14)
 6. Zakon o predmetima opće uporabe („Narodne novine“ br. 39/13. i 47/14.)
 7. Zakon o hrani („Narodne novine“ br. 81/13, 14/14 i 30/15)
 8. Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“ br. 81/13, 14/14 i 56/15)
 9. Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima („Narodne novine“ br. 39/13)
 10. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (,,Narodne novine“ br. 80/13 i 137/13)
 11. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ br. 85/06, 150/08 i 71/10)
 12. Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 80/13)
 13. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi („Narodne novine“ br. 124/11)
 14. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08 i 43/09)
 15. Zakon o suzbijanju zlouporabe droga („Narodne novine“ br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11 i 80/13)
 16. Zakonu o suzbijanju zlouporabe opojnih droga(„Narodne novine“, br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11 i 80/13 )
 17. Zakon o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“ br. 113/08 i 88/10)
 18. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
 19. Zakon o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ br. 169/04 i 37/08)
 20. Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ br. 41/14 i 110/15)
 21. Zakon o radu ( „Narodne novine br. 93/14)
 22. Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata („Narodne novine br. 93/14 i 26/15)
 23. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13, i 13/14)
 24. Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“ br. 18/13, 127/13, i 74/14)
 25. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11 i 64/15)
 26. Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ br. 78/15 i 134/15)
 27. Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12-pročišćeni tekst)
 28. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15)
 29. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14, 118/14 i 154/14)

Partneri

08 api up09 fidi up11 jgl up10 milsing uprora01 belupo up02 pliva up03 vichy up04 laroche up05 eucerin up06 kemih up07 salvus up