UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA koji podnose prijavu na JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Zdravstvenu ustanovu Ljekarnu „Jadran“ Rijeka

Rijeka, 27.7.2017.g.

Temeljem članka 30. Statuta, ravnateljica Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka objavljuje

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA koji podnose prijavu na JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Zdravstvenu ustanovu Ljekarnu „Jadran“ Rijeka na radno mjesto:

FARMACEUT-SURADNIK - 1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od jedne (1) godine radi povećanja opsega posla, uz obvezan probni rad od 6 mjeseci.

I. OPIS POSLOVA radnog mjesta „FARMACEUT-SURADNIK“:

Farmaceut - suradnik obavlja sljedeće poslove:

- Obavlja poslove iz ovlasti magistra farmacije u skladu sa pozitivnim propisima, pravilima struke i načelima etičkog kodeksa;
- Postupa u skladu s dokumentacijom sustava kvalitete ISO 9001/2008;
- Obavlja poslove izdavanja lijekova i ortopedskih pomagala te izrade magistralnih i galenskih pripravaka;
- Obavlja poslove izdavanja medicinskih proizvoda te kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne/ljekarnički depoi -ogu opskrbljivati korisnike;
- Obavlja identifikaciju tvari kod prijema u ljekarnu;
- Vodi sve zakonom propisane očevidnike;
- Sudjeluje u radu stručnog kolegija;
- Surađuje i savjetuje farmaceutskog tehničara pri izradi magistralnih i galenskih pripravaka te izdavanju pripravaka u ručnoj prodaji;
- Obavlja dužnost mentora magistru farmacije – pripravniku i farmaceutskom tehničaru pripravniku;
- Surađuje sa doktorima medicine, doktorima dentalne medicine i doktorima veterine na otklanjanju problema u izdavanju lijekova i unapređenju kvalitete zdravstvene usluge;
- Sudjeluje u javnozdravstvenim aktivnostima koje provodi ustanova;
- Sudjeluje u organizaciji i provođenju internih programa stručnog usavršavanja magistara farmacije i farmaceutskih tehničara;
- Sudjeluje u pripremi i provodi farmaceutsku skrb;
- Odgovoran je za provođenje svih poslovnih aktivnosti koje su planirane radi poboljšanja rada Ljekarne;
- Po potrebi i temeljem naloga ravnatelja može raditi i u ljekarničkom depou kao ustrojbenoj jedinici Ljekarne, s opisom poslova „farmaceuta-suradnika“ u toj ustrojbenoj jedinici;
- Obavlja i ostale poslove primjerene znanju i ovlastima magistra farmacije koje mu povjeri voditelj ustrojbene jedinice i ravnatelj.

II. PODACI O PLAĆI:

Plaća je utvrđena Pravilnikom o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka.
Osnovnu plaću radnika na radnom mjestu farmaceut-suradnik čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 1,85 i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA “JADRAN” RIJEKA:

Ines Krajačević, mag.pharm.
Ravnateljica

Partneri

Kontakt

Radno vrijeme ljekarni

Radnim danom od 7:00 do 20:00 Sati

Subotom od 7:30 do 15:00 Sati

 

Ljekarna "Centar" vrši službu noćnog dežurstva tijekom cijele godine od 20:00 do 7:00 Sati

 

Adresa i telefoni:

Zdravstvena ustanova ljekarna "JADRAN" Rijeka

Trg Vlačića - Flaciusa 3

51000 Rijeka

 

Centrala

051 339 600

Telefaks

051 337 398

Centrala : 051 339 600
Telefaks : 051 337 398

Proizvod mjeseca

solgar vm 75 kolovoz

Certifikat kvalitete

"Det Norske Veritasa" certificirani po ISO normi 9001/2000, kao prva ljekarna i ljekarnička ustanova u Hrvatskoj.
ban4