Temeljem članka 30. Statuta, ravnateljica Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka objavljuje U P U T E I O B A V I J E S T I K A N D I D A T I M A koji podnose prijavu na N A T J E Č A J za prijam u radni odnos u Zdravstvenu ustanovu Ljekarnu „Jadran“ Rijeka za radno mjesto: TAJNIK USTANOVE - 1 izvršitelj (m/ž)
s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.

 I. OPIS POSLOVA:

Tajnik Ustanove obavlja sljedeće poslove:

 - Postupa u skladu s dokumentacijom sustava kvalitete ISO 9001/2008;
 - Obavlja poslove tajništva za ravnatelja,
 - Zaprima i evidentira dnevnu poštu – vodi urudžbeni zapisnik;
 - Izdaje i obrađuje putne naloge;
 - Obavlja poslove vezane uz zaštitu i čuvanje arhivske građe;
 - Prati i ažurira podatke na službenoj internet stranici Ljekarne;
 - Vodi profil Ustanove na društvenim mrežama;
 - Po potrebi vrši promociju Ustanove;
 - Materijalno je odgovorna za inventar i opremu koju koristi za obavljanje posla;
 - Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

II. PODACI O PLAĆI:

Plaća je utvrđena Pravilnikom o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka.
Osnovnu plaću radnika na radnom mjestu tajnik Ustanove čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 1,10 i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA “JADRAN” RIJEKA:
Ines Krajačević, mag.pharm.
Ravnateljica

Partneri

Kontakt

Radno vrijeme ljekarni

Radnim danom od 7:00 do 20:00 Sati

Subotom od 7:30 do 15:00 Sati

 

Ljekarna "Centar" vrši službu noćnog dežurstva tijekom cijele godine od 20:00 do 7:00 Sati

 

Adresa i telefoni:

Zdravstvena ustanova ljekarna "JADRAN" Rijeka

Trg Vlačića - Flaciusa 3

51000 Rijeka

 

Centrala

051 339 600

Telefaks

051 337 398

Centrala : 051 339 600
Telefaks : 051 337 398

Proizvod mjeseca

solgar vm 75 kolovoz

Certifikat kvalitete

"Det Norske Veritasa" certificirani po ISO normi 9001/2000, kao prva ljekarna i ljekarnička ustanova u Hrvatskoj.
ban4