Članovi Upravnog Vijeća:

Đanino Sučić, predsjednik

Ivana Frančula Modrčin, članica

Ingrid Debeuc, članica

Ivona Kalebić Miškulin, članica

Sanjin Sirotnjak, član

poslovnik o radu upravnog vijeća