Javna nabava

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) Zdravstvena ustanova Ljekarna ''Jadran'', Rijeka objavljuje
OBAVIJEST – OBVEZA IZ ČLANKA 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) - zabrana sklapanja ugovora radi sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave
Zdravstvena ustanova Ljekarna ''Jadran'' , Rijeka, kao naručitelj, objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13,143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske):
  1. Morus Alba d.o.o., Mali Lošinj
  2. Duomo d.o.o., Cres
  3. Elektroinstalaterski obrt Mornarić, Cres
Temeljem članka 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) Zdravstvena ustanova Ljekarna ''Jadran'', Rijeka objavljuje