Javna nabava

FAQs - Javna nabava

Zdravstvena ustanova Ljekarna ''Jadran'' , Rijeka, kao naručitelj, objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13,143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske):
1.    Morus Alba d.o.o., Mali Lošinj
2.    Duomo d.o.o., Cres
3.    Lošinjska plovidba-holding d.d. Mali Lošinj
4.    Osnovna škola Frane Petrića, Cres

Partneri

08 api up09 fidi up11 jgl up10 milsing uprora01 belupo up02 pliva up03 vichy up04 laroche up05 eucerin up06 kemih up07 salvus up