Plan nabave 3. izmjene
11/09/2018
Plan nabave 4. izmjene i dopune
28/09/2018

Natječaj za dodjelu stipendije redovitim studentima farmacije

Na temelju članka 3. i članka 4. Odluke o stipendiranju od 26.07.2018. godine

Ravnateljica Ljekarne Jadran raspisuje:

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE REDOVITIM STUDENTIMA FARMACIJE

 1. Ljekarna Jadran dodijelit će pet stipendija redovitim studentima studija Farmacije

Stipendije se dodjeljuju od zaključenja ugovora o stipendiranju pa do kraja akademske godine u kojoj će student pohađati posljednji redoviti semestar.

 1. Pravo prijave na natječaj za stipendiju imaju:

– svi redoviti studenti studija Farmacije

 1. Pravo prijave na natječaj nemaju:

– studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obaveza

– studenti koji već primaju stipendiju iz nekog drugog izvora

 1. Obveze korisnika stipendije

Korisnicima stipendije se odobrava primanje stipendije pod sljedećim uvjetima:

 1. Korisnik stipendije se obvezuje na kraju svake studijske godine dostaviti dokaz o uspješnom završetku te dokaz o prijelaz u višu studijsku godinu farmacije kao redoviti student.
 2. Korisnik stipendije se obvezuje cjelokupni sveučilišni studij Farmacije završiti u roku od godine dana nakon završetka studijske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar
 3. Korisnik stipendije se obvezuje odmah po uspješnom završetku studija, zaposliti u Ustanovi kao davatelju stipendije najmanje onoliko vremena koliko je trajalo primanje stipendije .
 4. Korisnik stipendije se obvezuje da za vrijeme primanja stipendije od Ustanove neće primati niti jednu drugu stipendiju

Ukoliko korisnik stipendije ne izvrši bilo koji od uvjeta navedenih u ovom članku (pod 4 a., b., c. i d.) obvezuje se vratiti sve primljene obroke na ime stipendije, uvećano za kamatu u visini eskontne stope HNB- a koje teku od dana primitka iznosa pa do isplate.

 1. Popis dokumenata za prijavu na natječaj
 2. Motivacijsko pismo s kontakt podacima
 3. Preslika osobne iskaznice
 4. Potvrda fakulteta o statusu redovitog studenta farmacije u akademskoj godini 2018/2019 te godina studija
 5. Potpisana izjava studenta da ne prima druge stipendije
 6. Ispunjena i potpisana privola studenta sukladno Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka
 7. Izjavu o izboru modela stipendiranja (fiksni ili progresivni model)

Prijava na natječaj se smatra valjanom, ako je podnesena s potpunom dokumentacijom u propisanom roku navedenom u natječaju.

 1. Izbor modela stipendiranja

Korisnicima stipendije se omogućuje izbor između dva modela stipendiranja:

 1. FIKSNI MODEL iznos stipendije iznosi 1.600,00 kn mjesečno tijekom cjelokupnog razdoblja stipendiranja.
 2. PROGRESIVNI MODEL iznos stipendije iznosi:

-800 kn mjesečno na prvoj godini studija

-1000 kn mjesečno na drugoj godini studija

-1200 kn mjesečno na trećoj godini studija

-1400 kn mjesečno na četvrtoj godini studija

-1600 kn mjesečno na petoj godini studija

Isključuje se  mogućnost promjene jednom odabranog modela.

 1. Način podnošenja prijave

 Kandidati svoje prijave uz traženu dokumentaciju mogu predati do zaključno 15.11.2018.

godine na sljedeću adresu: Ljekarna Jadran, Vlačićev trg 3, 51 000 Rijeka s naznakom „za dodjelu stipendije“

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne budu podnesene do utvrđenog roka neće se razmatrati.

 1. Nakon provedenog natječaja i na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija,

ravnateljica Ustanove donosi odluku o dodjeli stipendija. Sukladno odluci o dodjeli stipendija s korisnikom stipendije zaključuje se ugovor o stipendiranju u kojem se uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.

Vezani dokumenti za download : Privola za osobne podatke i Izjava studenta da ne prima druge stipendije.

 

Za Ljekarnu Jadran

Ines Krajačević mag. pharm.