Temeljem   članka  6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zdravstvene  ustanove  Ljekarne  Jadran Rijeka predsjednik Upravnog vijeća saziva četrnaestu sjednicu Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran Rijeka u četvrtak, 27. prosinca 2018. godine s početkom u  08:30 sati  u  prostorijama Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran u Rijeci, Vlačićev trg broj 3, IV kat.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice održane 29. studenog 2018. godine

  2. Izvješće o financijskom poslovanju Ustanove za razdoblje 1.1.2018.- 30.11.2018. g.

  3. Obavijest o Rješenjima Ministarstva zdravstva kojim se odobrava produženje rada u privatnoj praksi

  4. Razno

Uz predsjednika Upravnog vijeća s članicama i članom, sjednici će prisustvovati ravnateljica Ustanove Ines Krajačević te pravnica Marija Milović u funkciji zapisničara.