Temeljem   članka  6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zdravstvene  ustanove  Ljekarne  Jadran Rijeka predsjednik Upravnog vijeća saziva šesnaestu sjednicu Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran Rijeka u četvrtak, 28. veljače 2019. godine s početkom u  08:30 sati  u  prostorijama Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran u Rijeci, Vlačićev trg broj 3, IV kat.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice održane 31. siječnja 2019. godine

  2. Financijsko izvješće o financijskom poslovanju Ustanove za razdoblje 1.1.2019.- 31.01.2019. g.

Uz predsjednika Upravnog vijeća s članicama i članom, sjednici će prisustvovati ravnateljica Ustanove Ines Krajačević te pravnica Marija Milović u funkciji zapisničara.