Javni naručitelj Ljekarna Jadran sukladno članku 80. stavak 2. točka 1.  Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16) objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:

 

Lošinjska plovidba-holding d.d. Mali Lošinj

Lošinjska plovidba-turizam d.o.o. Mali Lošinj

Morus Alba d.o.o. Mali Lošinj

Duomo d.o.o. Cres

Osnovna škola Frane Petrića, Cres

Plut d.o.o.