Skip to content

POLITIKA PRIVATNOSTI

Općenito

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA (OIB: 97301922466) iz Rijeke, Vlačićev trg 3 (dalje: LJEKARNA JADRAN) kao voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno sukladno važećim propisima te poduzimajući primjerene tehničke i organizacijske mjere usmjerene ka zaštiti osobnih podataka od neovlaštenog pristupa i zlouporabe. Podatke prikupljene u posebne, izričite i zakonite svrhe prikupljat će se isključivo u nužnom opsegu te obrađivati na način koji je u skladu s tim svrhama.

LJEKARNA poštuje povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika, zbog čega će učiniti sve potrebno da ih zaštiti od bilo kakvih kršenja ili zlouporaba. Osobni podaci korisnika su jedno od područja kojemu LJEKARNA posvećuje posebnu brigu i pažnju, jer je svjesna osjetljive naravi tog područja.

LJEKARNA JADRAN kao zdravstvena ustanova sa sjedištem u Rijeci, na adresi Vlačićev trg 3, posluje putem LJEKARNIČKIH JEDINICA, i to:

LJEKARNA KORZO, KORZO 22, RIJEKA

LJEKARNA KAZALIŠTU, ULJARSKA 3, RIJEKA

LJEKARNA CENTAR, RIVA 18, RIJEKA

LJEKARNA RIVA BODULI, ZAGREBAČKA 23C, RIJEKA

LJEKARNA STROSSMAYER, PETRA JURČIĆA 2A, RIJEKA

LJEKARNA ZAMET, AVELINA TURKA 2, RIJEKA

LJEKARNA BRAJDA, KREŠIMIROVA 24, RIJEKA

LJEKARNA ŠKURINJE, OSJEČKA BB, RIJEKA

LJEKARNA BELVEDER, TIZIANOVA 5C, RIJEKA

LJEKARNA VEŽICA, KVATERNIKOVA 65B, RIJEKA

LJEKARNA LOVRAN, ŠETALIŠTE MARŠALA TITA 46, LOVRAN

LJEKARNA BAKAR, WEBEROVA 14/A, BAKAR

LJEKARNA NOVI VINODOLSKI, KORZO HRVATSKIH BRANITELJA 17, NOVI VINODOLSKI

LJEKARNA CRES, TRG FRANE PETRIĆA 4, CRES

LJEKARNIČKI DEPO ŠILO, STARA CESTA 4, ŠILO

LJEKARNA VRBOVSKO, DOBRA 12, VRBOVSKO

LJEKARNA VOLOSKO, MARŠALA TITA 2, OPATIJA

Uporaba osobnih podataka

Za pravilnost, potpunost i ažurnost podataka koje unesu korisnici LJEKARNA ne odgovara. Informacije o osobnim podacima koje LJEKARNA obrađuje dobiva ili od Vas kao ispitanika ili iz nekog drugog izvora ovisno o vrsti poslovnog odnosa, odnosno o osnovi i svrsi obrade, ali samo u opsegu koji je nužan (primjerice ili za izvršavanje nekog ugovora ili za radnje koje prethode odobrenju nekog ugovora ili u svrhu poštivanja pravnih obveza LJEKARNE temeljem nekog propisa ili u svrhu legitimnog interesa LJEKARNE ili na temelju Vaše privole). LJEKARNA će prikupljati i obrađivati osobne podatke samo u slučajevima kada je to propisima dozvoljeno:

– obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza

– kada je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka

– obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se

poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora

– obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe

– obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa LJEKARNE.

LJEKARNA je svjesna kako je zaštita osobnih podataka važna našim korisnicima i ispitanicima. Stoga Vam želimo prikazati koje osobne podatke prikupljamo, kako upravljamo njima i kako brinemo o njihovoj zaštiti:

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

LJEKARNA će nastojati prikupljati točne podatke koje će po potrebi ili zahtjevu ispitanika ispravljati, brisati ili ažurirati.

Osobni podaci su informacije koje vas identificiraju direktno ili posredno, poput vašeg imena, e-maila, broja telefona, IP adrese ili poštanske adrese.

LJEKARNA ne prikuplja vaše osobne podatke ukoliko vi izričito ne predate takve podatke.

Vaše osobne podatke pohranjujemo, koristimo ili prenosimo u opsegu – sadržajnom i vremenskom – koji je potreban u određenom slučaju, npr. kako bismo odgovorili na vaše upite, ispunili vaše zahtjeve, informirali o našim proizvodima i sl. Iz tih razloga, LJEKARNA ponekad treba prenijeti osobne podatke drugim tvrtkama ili vanjskim pružateljima usluga za daljnju obradu. LJEKARNA zahtijeva od tih strana prihvaćanje važećih pravnih propisa, poštivanje naših uputa, te usklađenost s našim internim pravilima o zaštiti osobnih podataka. Bilo kakav drugi prijenos vaših osobnih podataka, na primjer prijenos podataka nastalih pri registraciji na našoj stranici prema internetskoj stranici društvene mreže treće strane ili internetskom servisu poput Facebooka ili Instagrama i dr., prethodno zahtijeva dobivanje vašeg izričitog pristanka.

LJEKARNA jamči kako neće prodavati ili posuđivati vaše osobne podatke trećoj strani izvan svog poslovnog sustava.

Moguće je da Vaše osobne podatke moramo dostaviti nadležnom tijelu javne vlasti ukoliko to nalaže zakon ili drugi obvezujući propis.

»Kolačići« i IP adrese

LJEKARNA svakom korisniku na početku svake uporabe web trgovine dodijeli »kolačić« za identifikaciju, praćenje košarice za kupovinu i upotrebu sljedivosti (tzv. »cookie«), koji se u memoriji poslužitelja pohranjuje za cijelo vrijeme trajanja posjete web trgovine i briše se nakon 1 sata neaktivnosti. LJEKARNA na osobno računalo korisnika može pohraniti i neke trajne »kolačiće«, kao npr. identifikacijski broj korisnika u šifriranom obliku za prepoznavanje pri sljedećoj posjeti web trgovine ili ocjene artikala, pomoću kojega korisnik zna koje je artikle već ocijenio, posredno i kolačiće vanjske usluge Google Analytics, koji služe analizi posjeta web stranica.

Izjava o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka i privatnosti korisnika

LJEKARNA je u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka obvezna na zaštitu osobnih podataka korisnika web stranice i programa vjernosti. LJEKARNA neće ni pod kakvim uvjetom bez izričite suglasnosti korisnika posredovati osobne odnosno druge podatke korisnika trećoj osobi, odnosno neće omogućiti trećoj osobi uvid u osobne odnosno druge podatke korisnika, osim ako bi to od njega zahtijevala tijela javne vlasti / državne vlasti, ako je taka obveza propisana zakonom ili u dobroj vjeri, ako su takve radnje potrebne za postupke pred sudovima ili drugim državnim tijelima i za zaštitu i uređenje zakonitih interesa LJEKARNE.

Svi osobni i drugi podaci koje će korisnik posredovati pri prijavi korištenjem web stranica i programom vjernosti, biti će zaštićeni u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. LJEKARNA navedene podatke neće upotrebljavati u svrhe koje bi na ikoji način štetile korisniku ili drugoj uključenoj osobi. LJEKARNA podatke korisnika neće upotrebljavati za slanje promocijskih e-mailova ili drugog neželjenog promocijskog materijala, osim za slanje onih promotivnih obavijesti za koje se korisnik bude naručio odnosno s kojima se bude suglasio. LJEKARNA može podatke u anonimiziranom zbirnom obliku upotrijebiti za svrhe statističkih analiza. Povjerljivost osobnih i drugih podataka korisnika neće biti kršena ni u kojem obliku.

Provedba politike privatnosti

Sve u LJEKARNI JADRAN redovno ili honorarno zaposlene osobe koje imaju pristup do osobnih ili drugih podataka korisnika su upoznate s dužnošću zaštite osobnih i drugih podataka, i dužne su poštivati te odredbe o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka i privatnosti korisnika web stranica. Dužnost zaštite osobnih i drugih podataka vrijedi neograničeno, i po prestanku radnog odnosa s LJEKARNOM JADRAN.

Registrirani korisnici u bilo kojem trenutku mogu prestati upotrebljavati program vjernosti i otkazati svoju registraciju. To učine tako da pisanom izjavom LJEKARNU JADRAN obavijeste o otkazu registracije. LJEKARNA JADRAN će povjerljivost osobnih podataka u okviru ove politike privatnosti štititi i u slučaju otkaza registracije.

Rokovi pohrane osobnih podataka

Vaši osobni podaci bit će obrađeni ručnim i elektroničkim alatima i na način koji osigurava njihovu sigurnost i povjerljivost.

Vaši osobni podaci čuvaju se ne dulje od onoga što je nužno za postizanje svrhe za koje su obrađeni, ne dovodeći u pitanje zakonske rokove čuvanja, a ako su podaci pridobiveni na temelju privole, do povlačenja.

Isto tako, Vaši osobni podaci mogu se obrađivati i dulje vrijeme, ako se radi o objektivnim razlozima koji dovode do produljenja rokova čuvanja podatka i izvan prethodno navedenog roka (primjerice u slučaju postupaka pred sudom i dr.). Rokove čuvanja podataka u određenim slučajevima obrada za koje nije zakonom propisan rok čuvanja, određuje LJEKARNA JADRAN kao voditelj obrade, s tim da se u tim slučajevima podaci čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi koji se osobni podaci obrađuju.

Prava ispitanika

Pisanim zahtjevom poslanim na adresu: ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA »JADRAN« RIJEKA (OIB: 97301922466) iz Rijeka, Vlačićev trg 3, s naznakom »za Službenika za zaštitu osobnih podataka«, možete zahtijevati pristup, dopunu, ispravak, blokiranje odn. ograničenje obrade ili brisanje (»pravo na zaborav«) osobnih podataka, prigovoriti obradi podataka koji se obrađuju s njim u svezi, te zahtijevati prijenos podataka.

Privole dane u svrhu obrade osobnih podataka možete u bilo koje doba trajno ili privremeno u cijelosti ili djelomično povući pisanim zahtjevom poslanim na adresu:

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA »JADRAN« RIJEKA (OIB: 97301922466) iz Rijeka, Vlačićev trg 3, s naznakom »za Službenika za zaštitu osobnih podataka«. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se na temelju privole vršila do njenog povlačenja. Također imate pravo uložiti i pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, ukoliko smatrate da se Vaši osobni podaci pohranjuju ili na kakav drugi način obrađuju u suprotnosti s važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Djeca

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili zakonskog skrbnika, izbrisat ćemo ih u najkraćem mogućem roku. Pri tom, vodit ćemo se smjernicama koje smo dobili od vas kao roditelja ili zakonskog skrbnika.

Sigurnost podataka

Implementirali smo tehničke i organizacijske mjere kako bismo spriječili gubitak vaših podataka, izmjenu, krađu ili pristup neovlaštene treće strane.

Ograničenje odgovornosti

Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerene zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili dostupa ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite privatnosti.

Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

Budući da nemamo kontrolu nad osobnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, odnosno izravno trećim osobama (npr. kod sudjelovanja u sponzoriranim aktivnostima), do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati vama ili trećim osobama zbog dostavljanja osobnih podataka.

Kontakt

Za sva pitanja, poteškoće ili primjedbe vezano uz privatnost podataka molimo obratite se službeniku za zaštitu podataka na adresi:

Služenik za zaštitu osobnih podataka

ZDRAVSTVENA USTANOVA

LJEKARNA JADRAN RIJEKA

51000 Rijeka, Vlačićev trg 3

e-mail: tajnica@ljekarna-jadran.hr

Skip to content