Skip to content

Dobrobit čovjeka, humanost te unaprjeđenje kvalitete života pružanjem kvalitetne ljekarničke skrbi naša je misija. Ljekarna Jadran – Uvijek uz Vas i Vašu obitelj, jer naš prioritet ste upravo Vi i Vaša obitelj!

Misija

Tradicija i istinska posvećenost struci temelj je Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran. Briga o kvaliteti ljekarničke usluge te individualni pristup u pružanju ljekarničke skrbi naša je ideja vodilja. Ljekarnički timovi, vođeni stručnim znanjem i iskustvom, brinu o građanima pružajući motivaciju i podršku u njihovim potrebama osiguravajući točne i aktualne informacije. Temelj osiguranja izvrsnosti usluge Ljekarne Jadran su upravo kontinuirano ulaganje u stručnost kadra te prepoznatljivi spoj tradicije i novih znanja.

misija_1
misija_2

Vizija

Aktivnim promicanjem zdravlja i prevencije bolesti motiviramo napredak, lojalnost, posvećenost struci i humanosti, cijenimo tradiciju, znanje, stručnost i inovacije a sve u cilju pružanja adekvatne ljekarničke skrbi građanima Primorsko-goranske županije. Inovativnost, izvrsnost, integritet, fokusiranje na ostvarenje ciljeva, timski rad, kolegijalnost, produktivnost te intenzivna suradnja s liječnicima u cilju boljitka i zdravstvene sigurnosti svakog čovjeka naš je fokus i uporište poslovanja. Upravo tako dajemo nezaobilazan doprinos društvu i zajednici u kojoj živimo, no i cijeloj ljekarničkoj struci.

vizija_1
vizija_2

Strateški cilj

Pružanje ljekarničkih usluga uz kontinuiranu suradnju s liječnicima a u cilju formiranja palete najkvalitetnije zdravstvene usluge za građane, temeljna su uporišta i ciljevi organizacije. Potičemo i osiguravamo sveobuhvatnu ljekarničku skrb u skladu sa smjernicama i visokim standardima koje nalažu Dobra ljekarnička praksa i Kodeks ljekarničke etike i deontologije. Ljekarnici Ustanove kontinuirano primjenjuju stručna znanja i vještine u cilju očuvanja i poboljšanja zdravlja građana, održavajući lidersku poziciju među ljekarnama u Primorsko-goranskoj županiji, vodeći računa o zaštiti okoliša i sigurnosti na radu. Dostupnost, individualni i personalizirani pristup temeljen na pažnji i razumijevanju ideje su vodilje Ljekarne Jadran.

cilj_1
cilj_2
cilj_3
cilj_4
Skip to content