Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač može podnijeti prigovor u odnosu na kupljenu robu, pruženu uslugu ili poslovanje ljekarne s potrošačem. Prigovor se podnosi u pisanom obliku:

– osobno u našim Ljekarnama

– putem pošte, slanjem na adresu: Ljekarna Jadran, Vlačićev trg 3, 51000 Rijeka.

putem elektroničke pošte -slanjem na adresu: prigovori@ljekarna-jadran.hr

Ustanova će bez odgađanja potvrditi primitak prigovora, a odgovor na prigovor potrošač će dobiti u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.