Skip to content

 

 

Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13. i Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 85/15.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak je način i pod jednakim uvjetima omogućeno pravo na pristup informacijama. 

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva:

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija određuje se sukladno Kriterijma za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Službenik za informiranje

Marija Milović

E-mail: uprava@ljekarna-jadran.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Jelena Dobrojević Kovač

E-mail: uprava@ljekarna-jadran.hr

Skip to content