Skip to content

Temeljem   članka  21. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zdravstvene  ustanove  Ljekarne  Jadran Rijeka predsjednik Upravnog vijeća saziva devetnaestu sjednicu Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran Rijeka u ponedjeljak, 29. travnja 2019. godine u 08:30 sati u prostorijama Ljekarne Jadran u Rijeci, Vlačićev trg 3, sala za sastanke na 4. katu

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice održane 28. ožujka 2019. godine

  2. Verifikacija zabilješke o glasovanju s 18. sjednice održane 26. travnja 2019. godine

  1. Financijsko izvješće o financijskom poslovanju Ustanove za razdoblje 1.1.2019.- 31.3.2019. g.

  2. Odluka o raspodjeli dobiti

  3. Obavijest o I. I II. izmjenama i dopunama plana nabave

  4. Razno

Sjednici će prisustvovati i ravnateljica Ustanove, Ines Krajačević, mag.pharm. te zapisničarka Marija Milović

Skip to content