NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE REDOVITIM STUDENTIMA FARMACIJE

06. studeni 2023. godine

Na temelju Odluke o stipendiranju koju je Upravno vijeće Ljekarne Jadran donijelo 30.10.2023. godine

Ravnateljica Ljekarne Jadran raspisuje:

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE REDOVITIM STUDENTIMA FARMACIJE

 1. Ljekarna Jadran dodijelit će dvije stipendije redovitim studentima integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije Medicinskog fakulteta u Rijeci.
 2.  Stipendije se dodjeljuju od zaključenja ugovora o stipendiranju pa do kraja akademske godine u kojoj će student pohađati posljednji redoviti semestar.
 3. Pravo prijave na natječaj za stipendiju imaju:
  – svi redoviti studenti studija Farmacije Medicinskog fakulteta u Rijeci
 4. Pravo prijave na natječaj nemaju:
  – studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obaveza
  – studenti koji već primaju stipendiju iz nekog drugog izvora
 5. Obveze korisnika stipendije
  Korisnicima stipendije se odobrava primanje stipendije pod sljedećim uvjetima:

  a) Korisnik stipendije se obvezuje na kraju svake studijske godine dostaviti dokaz o uspješnom završetku te dokaz o prijelaz u višu studijsku godinu farmacije kao redoviti student.
  b) Korisnik stipendije se obvezuje cjelokupni sveučilišni studij Farmacije završiti u roku od godine dana nakon završetka studijske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar
  c) Korisnik stipendije se obvezuje odmah  po uspješnom završetku studija, zaposliti u Ustanovi kao davatelju stipendije najmanje onoliko vremena koliko je trajalo primanje stipendije .
  d) Korisnik stipendije se obvezuje da za vrijeme primanja stipendije od Ustanove neće primati niti jednu drugu stipendiju

Ukoliko korisnik stipendije ne izvrši bilo koji od uvjeta navedenih u ovom članku (pod 5 a., b., c. i d.) obvezuje se vratiti sve primljene obroke na ime stipendije, uvećano za kamatu u visini eskontne stope HNB- a koje teku od dana primitka iznosa pa do isplate.

6.Popis dokumenata za prijavu na natječaj

a) Motivacijsko pismo s kontakt podacima
b) Preslika osobne iskaznice
c) Potvrda fakulteta o statusu redovitog studenta farmacije na Medicinskom fakultetu u Rijeci u akademskoj godini 2023/2024 te godina studija
d) Ovjereni prijepis ocjena sa svih godina studija u slučaju prijave studenata 2. i viših godina studija
e) Potpisana izjava studenta da ne prima druge stipendije – Preuzimanje
f) Ispunjena i potpisana privola studenta sukladno Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka – Preuzimanje

Prijava na natječaj se smatra valjanom, ako je podnesena s potpunom dokumentacijom u propisanom roku navedenom u natječaju.

7. Visina stipendija
Visina stipendije iznosi 230,00 eura mjesečno.

8. Način podnošenja prijave

Kandidati svoje prijave uz traženu dokumentaciju mogu predati do zaključno 20.11.2023.

godine na sljedeću adresu: Ljekarna Jadran, Vlačićev trg 3, 51 000 Rijeka s naznakom „za dodjelu stipendije“

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne budu podnesene do utvrđenog roka neće se razmatrati.

9. Nakon provedenog natječaja, ravnateljica Ustanove donosi odluku o dodjeli stipendija. Sukladno odluci o dodjeli stipendija s korisnikom stipendije zaključuje se ugovor o stipendiranju u kojem se uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.

10. Prednost pri dodjeli stipendija imat će studenti viših godina studija i s boljim prosjekom ocjena.

Za Ljekarnu Jadran

                                                                                              Ines Krajačević mag. pharm.