Natječaj za prijam u radni odnos – farmaceut-suradnik

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA „JADRAN“ RIJEKA VLAČIĆEV TRG 3

Rijeka, 2.3.2021.g.

Ne temelju članka 30. Statuta, Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka objavljuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos za radno mjesto:

farmaceut-suradnik – 1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), uz obvezan probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 1. završen diplomski Sveučilišni studij farmacije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij farmacije
 2. položen stručni ispit
 3. važeće odobrenje Hrvatske ljekaničke komore za samostalan rad (licenca)
 4. poznavanje rada na računalu u MS Office-u i Internet
 5. potrebno radno iskustvo: 1 godina rada u ljekarni ili ljekarničkom depou
 6. mjesto rada: Cres

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012, 69/2017.).

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se ravnopravno na oba spola.

Z.U. Ljekarna „Jadran“ Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja i provjera stručnih sposobnosti kandidata.

Z.U. Ljekarna „Jadran“ Rijeka pridržava pravo u svako doba poništiti natječaj bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Na web-stranici Z.U. Ljekarne „Jadrna“ Rijeka: www.ljekarna-jadran.hr u dokumentu „Upute i obavijesti kandidatima“ objavljen je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta.

Kandidati su dužni dostaviti:

 1. vlastoručno potpisanu zamolbu,
 2. životopis,
 3. dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (preslik diplome),
 4. važeće odobenje HLJK za samostalan rad (preslik)
 5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 6. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave ovog natječaja

Prijave se podnose od 3.3.2021. do 11.3.2021.g., preporučeno poštom na adresu: Zdravstvena ustanova Ljekarna „Jadran“ Rijeka, Vlačićev trg 3, 51000 Rijeka, s naznakom „za natječaj“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

ZDRAVSTVENA USTANOVA

 LJEKARNA „JADRAN“ RIJEKA

Ines Krajačević, mag.pharm.

ravnateljica

———————————————————————————————————————————-

Rijeka, 2.3.2021.g.

Temeljem članka 30. Statuta, ravnateljica Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka objavljuje

U P U T E   I   O B A V I J E S T I   K A N D I D A T I M A

koji podnose prijavu na JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Zdravstvenu ustanovu Ljekarnu „Jadran“ Rijeka

na radno mjesto:

FARMACEUT-SURADNIK – 1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust) uz obvezan probni rad od 6 mjeseci.

I. OPIS POSLOVA radnog mjesta:

 • Obavlja poslove iz ovlasti magistra farmacije u skladu sa pozitivnim propisima te postupa u skladu s dokumentacijom sustava kvalitete ISO 9001/2015;
 • Obavlja poslove izdavanja lijekova i ortopedskih pomagala te izrade magistralnih i galenskih pripravaka;
 • Obavlja poslove izdavanja medicinskih proizvoda te kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne/ljekarnički depoi mogu opskrbljivati korisnike;
 • Obavlja identifikaciju tvari kod prijema u ljekarnu;
 • Vodi sve zakonom propisane očevidnike;
 • Sudjeluje u radu stručnog kolegija;
 • Surađuje i savjetuje farmaceutskog tehničara pri izradi magistralnih i galenskih pripravaka te izdavanju pripravaka u ručnoj prodaji;
 • Obavlja dužnost mentora magistru farmacije – pripravniku i farmaceutskom tehničaru pripravniku;
 • Surađuje sa doktorima medicine, doktorima dentalne medicine i doktorima veterine na otklanjanju problema u izdavanju lijekova i unapređenju kvalitete zdravstvene usluge;
 • Sudjeluje u javnozdravstvenim aktivnostima koje provodi ustanova;
 • Sudjeluje u organizaciji i provođenju internih programa stručnog usavršavanja magistara farmacije i farmaceutskih tehničara;
 • Sudjeluje u pripremi i provodi farmaceutsku skrb;
 • Obavlja i ostale poslove primjerene znanju i ovlastima magistra farmacije koje mu povjeri voditelj ustrojbene jedinice i ravnatelj.

II. PODACI O PLAĆI:

Plaća je utvrđena Pravilnikom o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka.

Osnovnu plaću radnika na radnom mjestu farmaceut-suradnik čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 1,85 i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA “JADRAN” RIJEKA:

Ines Krajačević, mag.pharm.

ravnateljica

AKUTNE RESPIRATORNE INFEKCIJE

Akutne upalne bolesti dišnoga sustava najčešće su bolesti suvremenog čovjeka. Odrasle osobe obolijevaju u prosjeku 3 do 5 puta godišnje. Djeca oboljevaju češće, čak i do 10 puta godišnje. Dišni sustav je u stalnoj vezi s vanjskom sredinom pa stoga ne čudi visoka učestalost infekcija. Od pomoći mogu biti dodaci prehrani koji mogu djelovati preventivno ili pak ublažiti simptome prehlade. Dobar primjer je Alpikol sirup. Više u prilogu #ZaVas i #ZaVašuObitelj

Continue reading

Solgar Selen

SOLGAR SELEN 100 MCG je proizvod koji sadrži mineral selen u posebnom obliku L-selenometionina (bez kvasca) koji osigurava brzu i maksimalnu apsorpciju. Proizvod je bez šećera, soli i škroba, ne sadrži kukuruz, kvasac, pšenicu, soju niti mliječne sastojke te je formuliran bez upotrebe umjetnih konzervansa, umjetnih aroma ili boja.

Selen pridonosi normalnoj funkciji štitnjače i imunološkog sustava, održavanju normalne kose i noktiju te zaštiti stanica od oksidativnog stresa.

Vikend dnevno dežurstvo 12. i 13. rujna

S petka, 11. na subotu 12. rujna, uz Vas i Vašu obitelj u noćnom dežurstvu je Ljekarna Centar, Riva 18 od 20:00 sati do 07:00 sati. Subotu sve Ljekarne Jadran rade po redovnom radnom vremenu a dežurstvo se nastavlja u Ljekarni Brajda, Krešimirova 24, od 13:00 do 20:00 sati.

Continue reading

Vikend dnevno dežurstvo 04. i 05. srpnja

Dragi svi,

s petka, 03. srpnja na subotu 04. srpnja, uz Vas i Vašu obitelj u noćnom dežurstvu je Ljekarna Centar, Riva 18, od 20:00 sati do 08:00 sati. Subotu sve Ljekarne Jadran rade po redovnom radnom vremenu a dežurstvo se nastavlja u Ljekarni Kazalištu, Uljarska 3, od 13:00 do 20:00 sati.

Sa subote, 04. srpnja na nedjelju 05. srpnja Ljekarna Centar vrši noćno dežurstvo od 20:00 sati do 07:00 sati kada se dežurstvo nastavlja u Ljekarni Kazalištu, od 07:00 sati do 20:00 sati.

Uvijek uz Vas i Vašu obitelj,

Ljekarna Jadran