Skip to content

Plan nabave za 2023. godinu

„Planovi nabave Ljekarne Jadran te njihove izmjene i dopune

dostupni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, odnosno: https://eojn.hr/)“

Skip to content