Registar ugovora

Registar ugovora javne i jednostavne nabave od 2.650,00 eura bez PDV-a

Obveznici Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/22) dužni su temeljem Zakona i Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/20, 30/23) objaviti Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj i jednostavnoj nabavi.

Registar ugovora Ljekarne Jadran i sve njegove kasnije promjene objavljene su u elektroničkom oglasniku Republike Hrvatske ( https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ odnosno https://eojn.hr/)