Skip to content

Projektom Pitaj mene do inovacija u kliničkom pristupu ljekarničkoj praksi

U organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, u suradnji s Pharma Expert d.o.o., održana je još jedna Ljetna škola kliničke farmacije s Plivom. U edukaciji i interaktivnim radionicama sudjelovale su i djelatnice Zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran Rijeka – Ivana Božić Šakan, mag.pharm., Maja Savić. mag.pharm. te Nana Šikić, mag.pharm. te su ujedno predstavile projekt ”Pitaj mene!”.

”Pitaj mene!” je javno zdravstvena akcija Ustanove nastala kao odgovor na potrebu ženskog dijela populacije za samoliječenjem te podizanjem svijesti o tome da je ljekarna mjesto gdje se može dobiti potreban stručan savjet i smjernice za samoliječenje.

Početkom godine su odrađene pripremne radnje i dodatna edukacija za uspješno pokretanje projekta. Naglasak se stavljao na tegobe koje se mogu uspješno savladati u samoliječenju bez posjete liječniku no isto tako i na isključenje kriterija samoliječenja i uputi pacijentica liječniku kada za to postoji potreba.

Da bi približili projekt građanima te ih informirali u što većem broju o pokrenutoj akciji i njenom cilju, krenulo se u izradu promotivnih materijala: letaka, reklamnih folija za prozore, plakata za vrata i/ili oglasne panoe te bedževa za djelatnike.

Otvorena su vrata i modernim kanalima komunikacije kroz izradu video uradaka a na službenoj Facebook stranici Ustanove pokrenuta je rubrika ”Jeste li znali” sa zanimljivostima i aktualnostima iz područja ženskog zdravlja.

Članice stručnih timova posjetile su specijaliste iz ginekologije i opstetricije na području šireg centra Rijeke te ih pobliže upoznali s projektom i aktivnostima koje Ustanova provodi u pogledu očuvanja ženskog zdravlja.

Napori uloženi u organizaciju i provođenje javno zdravstvene akcije ZU Ljekarne Jadran ”Pitaj Mene!” imaju za cilj pozicioniranje Ustanove kao lidera u pružanju ljekarničke skrbi u Primorsko-goranskoj županiji te profiliranje farmaceuta kao nezamjenjivih zdravstvenih djelatnika.

 

 

Skip to content