Skip to content

Javni naručitelj Ljekarna Jadran sukladno članku 80. stavak 2. točka 1.  Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16) objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa, te s njima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

  • Ordinacija dentalne medicine dr. Milan Ivaniš
  • Psihijatrijska bolnica Lopača
  • Mjesni odbor Grbci
  • Osnovna škola Zamet
Skip to content