Skip to content

Javni naručitelj Ljekarna Jadran sukladno članku 80. stavak 2. točka 1.  Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16) objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:

  • Lošinjska plovidba-holding d.d. Mali Lošinj
  • Lošinjska plovidba-turizam d.o.o. Mali Lošinj
  • Morus Alba d.o.o. Mali Lošinj
  • Duomo d.o.o. Cres
  • Osnovna škola Frane Petrića, Cres
  • Plut d.o.o.
Skip to content